NÁŠ TÝM

Zakládáme si na vysoké úrovni specializace, odbornosti a individuálním přístupu. Klademe důraz na efektivitu a rychlost řešení. Právní služby poskytujeme vždy s maximálním úsilím a absolutní diskrétností. Díky jazykové vybavenosti našeho týmu právní služby poskytujeme také v anglickém jazyce.

Právní služby našim klientům poskytujeme z Olomouce a Prahy.

Advokátní kancelář
Šubrt Ditmarová Vančurová

V rámci naší advokátní kanceláře poskytujeme komplexní právní poradenství zejména malým a středním podnikům ale také běžným občanům, příspěvkovým organizacím či samosprávným celkům.

Právní služby poskytujeme ve všech hlavních oblastech práva. Našim klientům vedle jejich korporátních a obchodních záležitostí zajišťujeme právní poradenství i v oblasti správy osobního a rodinného majetku, investic, rodinného práva, práva dědického a zastupování ve sporech včetně zastoupení v soudních či správních řízení. Mezi naši stěžejní agendu patří obhajoba klientů v trestním řízení zejména v oblasti hospodářské kriminality a zastupování poškozených v trestním řízení. Zpracováváme právní analýzy, a to ať již v oblasti soukromoprávní tak veřejnoprávní.

Rodinným firmám zajišťujeme kompletní právní poradenství při přípravě společnosti na mezigenerační předání vč. vytvoření rodinné ústavy či přípravě a zajištění prodeje společnosti.

 

Ilustrační foto - Náš tým 1

Partneři

Mgr. Jiří Šubrt

Mgr. Jiří Šubrt

Mgr. Kristýna Ditmarová

Mgr. Kristýna Ditmarová

JUDr. Martina Vančurová Borková

JUDr. Martina Vančurová Borková

Mgr. Jiří Šubrt

Telefon: +420 736 539 625
E-mail: jiri.subrt@aksdv.cz

ID datové schránky: f3esh89
ČAK: 15985

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium ukončil v roce 2011. Po ukončení studia vykonával koncipienturu v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala.

Advokátní zkoušku složil v roce 2014, kdy od stejného roku působil jako samostatný advokát v trvalé spolupráci s advokátem JUDr. Tomášem Vymazalem.  V červnu 2017 si založil vlastní advokátní kancelář.

Od června 2021 vykonává advokacii v rámci Advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová.

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva se zaměřením na právo obchodní, trestní a občanské.

Mgr. Kristýna Ditmarová

Telefon: +420 775 007 044
E-mail: kristyna.ditmarova@aksdv.cz

ID datové schránky: aw3qynw
ČAK: 16873

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium ukončila v roce 2012 (titul Mgr.). Po skončení studií tři roky působila na pozici advokátní koncipientky v Advokátní kanceláři Skalka & Grepl & Černý v Olomouci.

Advokátní zkoušku složila v lednu 2016 s prospěchovým stupněm výtečně.

Od roku 2016 působila jako samostatná advokátka na základě smlouvy o trvalé spolupráci v advokátní kanceláři Advokátní kanceláří Skalka & Grepl & Černý. V lednu 2017 si založila vlastní advokátní kancelář.

V roce 2017 složila zkoušku mediátora a je vedena v seznamu mediátorů vedeném u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Od června 2021 vykonává advokacii v rámci Advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová.

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, obchodní rodinné a trestní.

JUDr. Martina Vančurová Borková

Telefon: +420 608 606 978
E-mail: martina.vancurova.borkova@aksdv.cz

ID datové schránky: j8hah4z
ČAK: 17300

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium ukončila v roce 2013 s vyznamenáním (titul Mgr.). Po skončení studií tři roky působila na pozici advokátní koncipientky u advokáta JUDr. Tomáše Vymazala. V únoru 2016 složila na Univerzitě Karlově v Praze státní rigorózní zkoušku v oboru občanské právo hmotné, téma právo dědické (titul JUDr.).

Advokátní zkoušku složila v prosinci 2016 s prospěchovým stupněm výtečně.

Od roku 2017 vykonávala advokacii jako samostatná advokátka, nejprve v trvalé spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Tomáše Vymazala a od ledna 2019 ve spolupráci s advokátem Mgr. Jiřím Šubrtem.

Od června 2021 vykonává advokacii v rámci Advokátní kanceláře Šubrt Ditmarová Vančurová.

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva; její specializací je právo trestní a civilní, vč. zastupování před soudy.

 Jako absolventka dvojjazyčné anglicko-české sekce Gymnázia v Olomouci – Hejčíně a držitelka Cambridgeského certifikátu CAE (Certificate in Advanced English) poskytuje právní služby i v anglickém jazyce.