Ilustrační foto - Úvod 1

Šubrt   Ditmarová   Vančurová

Více informací
Advokátní kancelář Šubrt Ditmarová Vančurová

Advokátní kancelář 
Šubrt Ditmarová Vančurová

V rámci naší advokátní kanceláře poskytujeme komplexní právní poradenství zejména malým a středním podnikům ale také běžným občanům, příspěvkovým organizacím či samosprávným celkům.

Právní služby poskytujeme ve všech hlavních oblastech práva. Našim klientům vedle jejich korporátních a obchodních záležitostí zajišťujeme právní poradenství i v oblasti správy osobního a rodinného majetku, investic, rodinného práva, práva dědického a zastupování ve sporech včetně zastoupení v soudních či správních řízení. Mezi naši stěžejní agendu patří obhajoba klientů v trestním řízení zejména v oblasti hospodářské kriminality a zastupování poškozených v trestním řízení. Zpracováváme právní analýzy, a to ať již v oblasti soukromoprávní tak veřejnoprávní.

 

Váš partner v právu

Obchodní a korporátní právo

Poskytujeme komplexní právní servis
malým a středním podnikům.

Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní servis
při převodu a správě nemovitostí.

Trestní právo

Zajistíme Vám obhajobu v průběhu
celého trestního řízení .

Logo - Mgr. Kristýna Ditmarová

Zajímají Vás novinky
v oblasti práva?

Kontakt

Palackého 19
779 00 Olomouc

Masarykovo náb. 250/1
110 00 Praha

Telefon: +420 775 007 044
E-mail: office@aksdv.cz