Vyberte stránku
 

NOVINKY

Přehled nejvýznamnějších podpor a úlev v souvislosti s COVID

Přehled nejvýznamnějších podpor a úlev v souvislosti s COVID

Vážení klienti, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, v němž byla přijata krizová opatření proti šíření koronaviru omezující podnikatelské aktivity, bychom Vám rádi přinesli přehled nejvýznamnějších podpor a úlev, jejichž poskytování vláda v souvislosti s danou...

Náhrada jiné nemajetkové újmy

Náhrada jiné nemajetkové újmy

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 2. 5. 2019 č.j. 25 Cdo 2635/2018-228 zabýval otázkou náhrady tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, která vedle bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění tvoří jeden z nároků, které může...

Rodinná ústava

Rodinná ústava

Poprvé v historii dochází v České republice ke generační obměně rodinných podniků, které zde tvoří přibližně jednu třetinu HDP. Převzetí podniku novou generací může přinést nejistotu ohledně budoucího uspořádání, přičemž jedním ze způsobů řešení je sepsání...

Najdete nás na nové adrese

Najdete nás na nové adrese

Vážení klienti, od 1. 1. 2018 advokátní kancelář změnila své sídlo a nově se nachází na adrese Palackého 592/19, 779 00 Olomouc.

Mediace jako mimosoudní řešení sporů

Mediace jako mimosoudní řešení sporů

Absolvovala jsem mediační výcvik pod vedením zkušených mediátorů z institutu  Conflict Management International. Mediaci považuji za velmi prospěšný způsob mimosoudního řešení sporů, který oproti soudnímu projednání sporu může pro strany přinést mnohé výhody.