Vyberte stránku
 

NOVINKY

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ÚČINNÁ OD 1. 1. 2021

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ÚČINNÁ OD 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která přináší několik změn týkajících se zavedení tzv. sdíleného pracovního místa, výpočtu dovolené, doručování písemností atd. Rádi bychom Vám tímto poskytli stručné vysvětlení změn, které by Vás mohly zajímat. ...

Due diligence

Due diligence

Odborně Vám posoudíme kondici Vaší společnosti pro učinění toho nejlepšího investičního rozhodnutí. Due diligence je komplexní hloubková prověrka společnosti prováděnou před uzavřením smlouvy, nejčastěji při převodu obchodního podílu, fúzi či akvizici, jejímž cílem je...

Přehled nejvýznamnějších podpor a úlev v souvislosti s COVID

Přehled nejvýznamnějších podpor a úlev v souvislosti s COVID

Vážení klienti, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, v němž byla přijata krizová opatření proti šíření koronaviru omezující podnikatelské aktivity, bychom Vám rádi přinesli přehled nejvýznamnějších podpor a úlev, jejichž poskytování vláda v souvislosti s danou...

Náhrada jiné nemajetkové újmy

Náhrada jiné nemajetkové újmy

Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 2. 5. 2019 č.j. 25 Cdo 2635/2018-228 zabýval otázkou náhrady tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, která vedle bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění tvoří jeden z nároků, které může...

Rodinná ústava

Rodinná ústava

Poprvé v historii dochází v České republice ke generační obměně rodinných podniků, které zde tvoří přibližně jednu třetinu HDP. Převzetí podniku novou generací může přinést nejistotu ohledně budoucího uspořádání, přičemž jedním ze způsobů řešení je sepsání...