Odborně Vám posoudíme kondici Vaší společnosti pro učinění toho nejlepšího investičního rozhodnutí.

Due diligence je komplexní hloubková prověrka společnosti prováděnou před uzavřením smlouvy, nejčastěji při převodu obchodního podílu, fúzi či akvizici, jejímž cílem je poskytnout druhé smluvní straně dostatečné informace o dané společnosti, přičemž výsledek due diligence může následně významně pomoci uzavření obchodu, neboť snižuje rizika transakce. Due diligence analýza zahrnuje prověrku právní, ekonomickou, daňovou, personální a tržní, a proto je nejčastěji prováděna za účasti právníka a účetního, případně zaměstnanců společnosti nejedná-li se o utajenou transakci.

Aby proces due diligence probíhal správně a ekonomicky, je nutné si od klienta vyžádat klíčové dokumenty a stanovit si rozsah analýzy.  Od našich klientů požadujeme příklad o předložení veškerých smluv, které daná společnost uzavřela, seznam závazků a pohledávek společnosti, přehled probíhajících soudních řízení, v nichž společnost figuruje, účetní dokumenty a další, přičemž tyto podklady následně podrobíme důkladnému přezkumu.

Výstupem prověrky je potom konečná zpráva, která shrnuje veškeré poznatky získané ze studie daných podkladů, analýzu rizik a případně může obsahovat i doporučení ohledně nápravy zjištěných nedostatků.

Proces due diligence je individuální analýza, která se liší případ od případu v závislosti na předmětu podnikání společnosti, požadavcích klienta na hloubku prověrky a jeho záměru. Od těchto parametrů se následně odvíjí seznam námi požadovaných dokumentů předkládaných za účelem přezkumu.

Pokud chcete, aby Vaše obchodní transakce proběhla bezpečně, neváhejte se na nás obrátit. Doporučíme Vám vhodný postup realizace Vašeho záměru, připravíme právní due diligence Vaší společnosti a příslušnou smluvní dokumentaci.

Tým advokátní kanceláře Mgr. Kristýny Ditmarové