Vyberte stránku
 
Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled vybraných novel právních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2022. Jedná se o změny především v oblasti činnosti energetických zprostředkovatelů, provozování telemarketingového prodeje a postupu exekutora při vymáhání...
PF 2022

PF 2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021.Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Mgr. Jiří ŠubrtMgr. Kristýna DitmarováJUDr. Martina Vančurová...
Advokátní úschovy a další sledované činnosti z pohledu AML

Advokátní úschovy a další sledované činnosti z pohledu AML

Začátkem roku nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Novelizované znění významným způsobem zasahuje do procesů provádění opatření proti...
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. 6. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Tímto bychom Vám rádi přinesli přehled významných změn, které tato novela přinesla. Evidence skutečných majitelů je informační...
Oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ

V dnešní nelehké době spojené s uzavíráním podniků v souvislosti s přijetím krizových opatření proti šíření koronaviru může u některých podnikatelů nastat situace, kdy již nebudou schopni plnit svým věřitelům peněžité závazky pocházející...
Mimořádné moratorium

Mimořádné moratorium

Podnikatelé zasažení dopadem opatření přijímaných v souvislosti s omezením šíření pandemie koronaviru mohou žádat o vyhlášení mimořádného moratoria. Tento institut byl zaveden již v době tzv. první vlny pandemie, v návaznosti na pokračování...