Novela spotřebitelského práva

Novela spotřebitelského práva

Dne 6. 1. 2023 vstoupila v účinnost novela zaměřená na spotřebitelské právo, která novelizuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a rovněž zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem novely je posílit práva spotřebitele prostřednictvím stanovení některých...
Změna ve způsobu odškodňování pracovních úrazů

Změna ve způsobu odškodňování pracovních úrazů

Nedávno Ústavní soud v ČR pod sp. zn. II ÚS 2925/20 vynesl nález, který může být nosným kamenem pro změnu v určení výše odškodnění zaměstnance za pracovní úraz. Troufáme si říct, že se jedná o přelomové rozhodnutí, na základě kterého může dojít ke sjednocení...
Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled vybraných novel právních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2022. Jedná se o změny především v oblasti činnosti energetických zprostředkovatelů, provozování telemarketingového prodeje a postupu exekutora při vymáhání...
PF 2022

PF 2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021.Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Mgr. Jiří ŠubrtMgr. Kristýna DitmarováJUDr. Martina Vančurová...