Změna ve způsobu odškodňování pracovních úrazů

Změna ve způsobu odškodňování pracovních úrazů

Nedávno Ústavní soud v ČR pod sp. zn. II ÚS 2925/20 vynesl nález, který může být nosným kamenem pro změnu v určení výše odškodnění zaměstnance za pracovní úraz. Troufáme si říct, že se jedná o přelomové rozhodnutí, na základě kterého může dojít ke sjednocení...
Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vybrané novely účinné od 1. 1. 2022

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled vybraných novel právních předpisů, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2022. Jedná se o změny především v oblasti činnosti energetických zprostředkovatelů, provozování telemarketingového prodeje a postupu exekutora při vymáhání...
PF 2022

PF 2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2021.Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Mgr. Jiří ŠubrtMgr. Kristýna DitmarováJUDr. Martina Vančurová...
Advokátní úschovy a další sledované činnosti z pohledu AML

Advokátní úschovy a další sledované činnosti z pohledu AML

Začátkem roku nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Novelizované znění významným způsobem zasahuje do procesů provádění opatření proti...