Vyberte stránku
 
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. 6. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Tímto bychom Vám rádi přinesli přehled významných změn, které tato novela přinesla. Evidence skutečných majitelů je informační...
Oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ

V dnešní nelehké době spojené s uzavíráním podniků v souvislosti s přijetím krizových opatření proti šíření koronaviru může u některých podnikatelů nastat situace, kdy již nebudou schopni plnit svým věřitelům peněžité závazky pocházející...
Mimořádné moratorium

Mimořádné moratorium

Podnikatelé zasažení dopadem opatření přijímaných v souvislosti s omezením šíření pandemie koronaviru mohou žádat o vyhlášení mimořádného moratoria. Tento institut byl zaveden již v době tzv. první vlny pandemie, v návaznosti na pokračování...
Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021

Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Rádi bychom Vám tímto poskytli stručné vysvětlení vybraných změn, které by Vás mohly zajímat.  Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace se povinně sjednává...
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ÚČINNÁ OD 1. 1. 2021

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE ÚČINNÁ OD 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která přináší několik změn týkajících se zavedení tzv. sdíleného pracovního místa, výpočtu dovolené, doručování písemností atd. Rádi bychom Vám tímto poskytli stručné vysvětlení změn, které by Vás mohly zajímat. ...
Due diligence

Due diligence

Odborně Vám posoudíme kondici Vaší společnosti pro učinění toho nejlepšího investičního rozhodnutí. Due diligence je komplexní hloubková prověrka společnosti prováděnou před uzavřením smlouvy, nejčastěji při převodu obchodního podílu, fúzi či akvizici, jejímž cílem je...