Absolvovala jsem mediační výcvik pod vedením zkušených mediátorů z institutu  Conflict Management International.

Mediaci považuji za velmi prospěšný způsob mimosoudního řešení sporů, který oproti soudnímu projednání sporu může pro strany přinést mnohé výhody. Za nespornou výhodou mediace považuji, že strany sami za pomoci mediátora nalézají efektivní řešení sporu a mají tak celý proces i jeho výsledek pod kontrolou. Mezi další výhody mediace oproti soudnímu procesu patří zejména dobrovolnost, diskrétnost, rychlost a nižší náklady na řešení sporu.

Pevně věřím, že dovednosti, které jsem při tomto kurzu získala, využiji ve vhodných případech i při poskytování právních služeb, zejména při vyjednávání o smírném řešení sporu.