Podnikatelé zasažení dopadem opatření přijímaných v souvislosti s omezením šíření pandemie koronaviru mohou žádat o vyhlášení mimořádného moratoria. Tento institut byl zaveden již v době tzv. první vlny pandemie, v návaznosti na pokračování pandemie byl přijat zákon č. 460/2020 Sb., obecně známý jako Lex Covid justice II, který možnost využití tohoto mimořádného prostředku ochrany proti věřitelům přinesl znovu.

Mimořádné moratorium spočívá v tom, že po dobu jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka a současně nelze provádět výkon rozhodnutí či exekuci na jeho majetek, tato řízení však lze zahájit. Po dobu vyhlášeného moratoria lze přednostně uspokojovat pohledávky související se zachování provozu, aniž by se jednalo o zvýhodnění věřitele, přičemž pokud dlužník hradí alespoň tyto pohledávky, věřitelé nemohou po dobu trvání moratoria ukončit s dlužníkem některé smlouvy a nesmí ani odepřít plnění z těchto smluv. Po dobu trvání moratoria je však dlužník povinen plnit i své ostatní závazky, neboť se nejedná o splátkové prázdniny.

Návrh na vyhlášení mimořádného moratoria na sebe může podat dlužník, který se dostal do přechodných finančních problémů v souvislosti s opatřeními přijatými v rámci covidové pandemie a současně před datem 5. 10. 2020 nebyl v úpadku. Požádat o vyhlášení mimořádného moratoria lze do 30. 6. 2021. Na rozdíl od návrhu na vyhlášení řádného moratoria nemusí být návrh na vyhlášení moratoria mimořádného opatřen souhlasem nadpoloviční většiny věřitelů, postačí tedy splnit formální náležitosti vyhlášení mimořádného moratoria a podat návrh na předepsaném formuláři.

Mimořádné moratorium trvá 3 měsíce a lze je vyhlásit pouze jednou, nelze tedy o využití tohoto institutu žádat opakovaně. Již vyhlášené moratorium však lze prodloužit, a to až o 3 měsíce, k tomuto je třeba souhlasu většiny věřitelů, která se počítá dle výše jejich pohledávek.

Současně dodáváme, že v průběhu trvání mimořádného moratoria lze čerpat státní podpory určené ke zmírnění dopadu covidové pandemie.

Pokud se Vašeho podnikání dotkla opatření přijatá v rámci covidové pandemie a potýkáte se nyní s řešením finančních problémů, neváhejte se na nás obrátit a využít našich právních služeb. Jsme si jisti, že pro Vás nalezneme vhodné řešení Vaší situace.

Tým advokátní kanceláře Mgr. Kristýny Ditmarové